سالاد ها انواع مختلفی دارد که به سفارش مشتری آماده و ارسال می گردد

سالاد کاهو دیسی

145.000 تومان
سالاد شامل وزن خیار و گوجه کاهو و هویج کلم قرمز سفارش سریع محصول  09913689505