در مراسمات به جای استفاده از غذاهای پرسی و چلویی از غذاهای تک نفره یا دیسی استفاده می گردد که دارای ترکیب و دیزاین خاص هستند.

هیچ محصولی یافت نشد.